CJENOVNIK USLUGA

DENZITOMETRIJA

VRSTA USLUGE                             

KM

 

DEXA – Kième i kukova

30
 
 

 

 

Uvijek sa vama
POLIKLINIKA  „
S U N C E „  Zenica