Poliklinika „ S U N C E “ sa dnevnom bolnicom-ZENICA

MAGNETNA REZONANCA  

MAGNETOM ESSENZA, 1.5 TESLA MRI

 

Cijena pregleda na MRI aparatu

 MAGNETOM ESSENZA, 1.5 TESLA,

MRI bilo kojeg dijela tijela je 220 KM

 

Cijena dva pregleda na MRI aparatu

  MAGNETOM ESSENZA, 1.5 TESLA

su 400 KM, 

 

Kontrastno sredstvo se daje po potrebi.

Cijena kontrasta je 80KM

 

 

 

 

 

 

Uvijek sa vama
POLIKLINIKA  „ S U N C E „  Zenica