MAGNETNA REZONANCA

Poliklinika „ S U N C E “ sa DNEVNOM BOLNICOM ZENICA 

MAGNETOM ESSENZA, 1.5 TESLA MRI

 

CIJENOVNIK USLUGA

 

Promitivna  cijena pregleda magnetne  rezonance  bilo kojeg  dijela  tijela  iznosi   220 KM

 

 

 

Uvijek sa vama
POLIKLINIKA  „
S U N C E „  Zenica