MAGNETNA REZONANCA

-Video- MAGNETOM ESSENZA, 1.5 TESLA MRI

 

CIJENOVNIK USLUGA

 

NATIVNO I SA KONTRASTOM MRI PREGLEDI

KM

MRI - Glave

250

MRI - Sinusa

250

MRI - Orbita

250

MRI - Vratne kième

250

MRI - Glave sa kontrastom

310

 MRI - Hipofize sa kontrastom

  310

MRI - MRA Glave ( glava i arterije glave ) nativno

300

MRI - MRA – MRV ( glava i arterije i vene glave ) nativno

350

MRI - MRA Glave ( glava i arterije glave ) sa kontrastom

360

MRI - MRA – MRV ( glava i arterije i vene glave ) sa kontrastom

410

MRI - Glave i Vratne kième nativno

450

MRI - Glave i Vratne kième sa kontrastom ( MS -  Multipla skeroza )

510

MRI - Hipofize sa kontrastom

310

MRI - Vrata sa kontrastom

310

MRI - Kième segment (vratna, torakalna ili L/S) nativno

250

MRI - Kième segment (vratna, torakalna ili L/S) sa kontrastom

310

MRI - Toraxa sa kontrastom

310

MRI - Abdomena nativno

250

MRI - Abdomena sa kontrastom

310

MRI - Male Zdjelice nativno

250

MRI - Male Zdjelice sa kontrastom

310

MRI - Abdomena i male zdjelice sa kontrastom

560

MRI – MRCP ( Jetra, žuè i žuèni vodovi)  i Abdomena sa kontrastom

360

MRI - ENTEROGRAFIJA (tanko crijevo - CRONOVA Bolest)sa kontrastom

360

MRI - UROGRAFIJA (urinarni trakt-bubrezi, mokr.kanali i mjehur) sa kon.

360

MRI - Dojki sa kontrastom

360

MRI - Extremiteta nativno (rame, lakat, šaka, koljeno, stopalo.)

250

MRI - Extremiteta sa kontrastom(rame, lakat, šaka, koljeno, stopalo.)

310

MRI - DVA PREGLEDA NATIVNO

450

MRI - TRI PREGLEDA NATIVNO

650

KONTRASTNO SREDSTVO ZA MRI PREGLED

60

 

 

Uvijek sa vama
POLIKLINIKA  „
S U N C E „  Zenica