OSTALA OPREMA I APARATI

3 EKG aparata

CTG aparat

Kolposkop

 

Ostala prateća tehnička oprema.

hirurški instrumentarij,

sterilizatori,

autoklavi,

kompjuteri  itd.

 

 

 

 

Uvijek sa vama
POLIKLINIKA  „
S U N C E „  Zenica