CT - DIJAGNOSTIKA

 

https://www.youtube.com/watch?v=xW4PkiBSO8M

https://youtu.be/yZX-FDI02PI

 

https://youtu.be/v8U2dhJIzvI

 

 

 

CT aparat firme Shimadzu - izuzetne kvalitete i pouzdanosti za nativna i kontrasna snimanja: glave, vrata, grudnog koša, kičme, stomaka zdjelice, zglobova, te ruku i nogu. 

 

U POLIKLINICI "SUNCE" SU PUŠTENA U POGON DVA SPIRALNA CT-APARATA KOJIMA SE VRŠI  TOMOGRAFIJA CIJELOG LJUDSKOG TIJELA

           

https://www.youtube.com/watch?v=xW4PkiBSO8M


                 

Kako se pripremiti?

Prije samog početka pregleda trebate reći svome ljekaru: da ste možda trudni, da ćete možda biti nervozni u zatvorenom i skučenom prostoru. Obzirom da je potrebno da ležite mirno u aparatu neko vrijeme. ukoliko imate alergije na školjke, rakove, jastoge, može se desiti da imate alergijsku reakciju na jodna kontrastna sredstva koja se daju u toku pregleda. napomenite ako bolujete od astme, alergije na neke lijekove ili ako u organizmu imate strano tijelo (geleri itd.), napomenite ako u materici imate ugrađenu spiralu. morate napomenuti ako ste u posljednja četiri dana pred pregled radili neku kontrastnu pretragu.Ako bi bilo potrebno učinit kontrastni CT prikaz Vašeg tijela, potrebno bi bilo izbjegavati hranu i piće neposredno prije pregleda. 

Kako se metoda izvodi?

CT skeniranje se obično radi uz prisustvo radiologa i inžinjera medicinske radiologije. Nalaze CT snimaka pišu radiolozi specijalisti. Prije samog pregleda bilo bi potrebno skinuti krupni nakit koji može uticati na kvalitet CT slike.
Prije samog pregleda, potrebno je skinuti veći dio garderobe, u zavisnosti od toga koji se organ pregleda.

Tokom pregeda, pacijent obično leži na leđima. U toku samog skeniranja, vrlo je važno zadržati dah na zadanu komandu koja se čuje sa zvučnika. Također treba znati da je, u toku pregleda, pacijent potpuno sam u prostorji, ali radiolog i tehničar kontinuirano prate pacijenta kroz opservacioni prozor i bolesnik može sa njima razgovarati preko interkoma. CT skeniranje traje obično 15-30 minuta. 

Kakav je osjećaj?

Samo CT skeniranje ne izaziva nikakve senzacije.
U toku CT pregleda pacijent može biti uznemiren. Moguće je da u prostoriji u kojoj se vrši pregled bude hladno zbog klima uređaja, jer CT aparat mora biti na konstantnojtemperaturi.
Neke osobe se osjećaju uznemireno ili uplašeno (klaustrofobija - strah od zatvorenog prostora) kada su u CT aparatu. Ovakve osobe mogu prije samog pregleda uzeti neki sedativzaopuštanje.
Ako se kontrast aplicira u venu, nakon kontrastne aplikacije može doći do osjećaja intenzivne topline u tijelu kao i metalnog okusa u ustima. U vrlo rijetkim slučajevima, kontrastno sredstvo dovodi do mučnine, povračanja ili glavobolje. Ako dođe do razvoja simptoma, obavezno treba alarmirati ljekara.
 

Rizici od CT metode

Postoji mali rizik od alergijske reakcije na jodna kontrasna sredsva. Većina reakcija, ako do njih dođe, se liječi medikamentozno. Kontrasna sredsva mogu dovesti do gubitka vode ili oštećenja bubrežne funkcije, tako da treba biti pažljiv kod pacijenata koji imaju bubrežne bolesti, dijabetes ili dehidraciju.

 

 video

https://www.youtube.com/watch?v=xW4PkiBSO8M

 

 

Uvijek sa vama
POLIKLINIKA  
S U N C E Zenica