O zdravlju - FLebologija

O S T E O P O R O Z A

Proces  izgradnje i razgradnje kostiju se kod svakog čovjeka odvija istovremeno, s tim da do 30 godine prevladava izgradnja a nakon 30. godine razgradnja kosti.

Šta  je  osteoporoza - Osteoporoza  je proces u toku kojeg kosti postaju slabe, krhke i lako lomljive.
Kod osteoporoze vanjski dio kosti, inače čvrsti, postaje tanji i slabiji a unutrašnjost kosti postaje   prozirnija i šupljikava. Osteoproza  je glavni uzrok  preloma kostiju u  starijoj dobi,  najčešće kičme i kuka.Jedna  tećina pacijenata sa prelomom kuka se oporavi, jedna  trećina ostanu invalidi a jedna  trećina umire od komplikacija preloma.  

Podjela osteoporoze - Postoji  primarna osteoporoza  (postmenopauzna i staračka) i sekundarna,  vezana za određenu bolest ili upotrebu lijekova.  Osteoproza  povezana sa menopauzom poznata je kao Tip I primarne osteoporoze i javlja se kod 80% žena a osteoporoza vezana  za dob poznata je kao Tip II primarne osteoporoze. Sekundarna osteoporoza  je vezana za određeni uzrok a ne za životnu dob (najčešće terapija  kortikosteroidima,  hormonalnim preparatima, zatim bolesti želudca i crijeva itd.). 

Ispitivanje koštane gustoće - Uređaji kojima se mjeri koštena gustoća se zovu denzitometri a mogu biti periferni i centralni. Testiranje koštane gustoće savjetuje se svim osobama starijim od 40 godina, posebno  ženama nakon menopauze, osobama koje su imale prelom kostiju te osobama koje imaju povećane faktore rizika za nastanak osteoporoze.

T score označava usporedbu između gustoće kostiju ispitivane osobe i prosječne vrijednosti gustoće kostiju kod zdravih osoba na vrhuncu njihove koštane gustoće, tj. sa 30 godina života. T score nam omogućuje standardizaciju rezultata – jedna standardna devijacija je 10 % koštane gustoće. Rizik od preloma kostiju se udvostručuje sa svakom standardnom devijacijom. 

Normalna koštana gustoća: T =  (+1 do –1);

Osteopenia - stanje smanjene koštane gustoće: T =  (–1 do –2,5);

Osteoporoza: T =  (–2,5  i manje);

Teška osteoporoza: T =  (–2,5  i manje, plus prelom kostiju).

Z score označava usporedbu između vrijednosti gustoće kostiju ispitivane osoba i prosječne vrijednosti gustoće zdravih kostiju osoba iste dobi i težine.

Z score otkriva sekundarnu osteoporozu.

Testiranje osoba sa zadovoljavajućom koštanom gustoćom ( T score od  +1 do –1) se savjetuje nakon 5 godina.

Testiranje osoba sa osteopenijom ( T score  od  –1do –2,5)  koji uzimaju  lijekove radi prevencije osteoproze se savjetuje nakon godinu dana.

Testiranje osoba sa osteoporozom  ( T score  manji od  –2,5) koji uzimaju lijekove se savjetuje nakon 6 mjeseci. 

Prevencija i liječenje  osteoporoze  - Bez obzira da li radimo na prevenciji ili liječenju osteporoze cilj nam je isti: održati kosti  zdravim i otpornim na prelome za što je potrebna puna saradnja pacijenta. Za prevenciju osteoporoze nikad nije prerano a za njeno liječenje nikad nije prekasno.Uspješan program prevencije ili liječenja osteoporoze uključuje nekoliko mjera važnih za zdravlje  kostiju (prehrana bogata kalcijem, Vitamin D, redovita fizička aktivnost, sunčanje, zdrave navike i lijekovi).

 

 

 

Prim. Dr Enver Šabić
specijalista opšte hirurgije
specijalista ortopedije i traumatologije