UROĐENO IŠČAŠENJE KUKA

Sample Image
 Luxatio coxae congenitalis ili 
što  je  noviji naziv  (razvojni  poremećaj  kuka)


Šta je to urođeno iščašenje kukova?

Urođeno iščašenje dječijih kukova je najčešća urođena anomalija lokomotornog sistema, njena učestalost se kreće do 5%. Riječ urođeno u njenom nazivu znači da se dijete rađa sa tom anomalijom, ona je progresivnog karaktera i ako se na vrijeme ne otkrije i adekvatno  ne liječi neminovno dovodi do invalidnosti. Uz to treba znati da od normalno razvijenog do iščašenog kuka postoji čitav dijapazon poremećaja razvoja kuka označen terminom DISPLAZIJA koji znači nerazvijen kuk. 

Šta uzrokuje urođeno iščašenje kukova?

Urođeno iščašenje dječijih kukova je rezultat djelovanja većeg broja mehaničkih i fizioloških faktora kako od strane majke tako i djeteta u toku trudnoće i nakon poroda. (manjak plodove vode, povećan tonus materice, porod zatkom, djelovanje hormona, povećana labavost zglobova, nasljedno plitka čašica, pogrešno povijanje djece itd.)

 kako prepoznati urođeno iščašenje kukova?           

Urođeno iščašenje kukova kliničkim pregledom bi trebao da zna da prepozna svaki ljekar koji u svom radu ima kontakta sa djecom. Ako se iščašenje otkrije rano šanse za uspješno liječenje su velike a ako se otkrije kasno invalidnost je neminovna. Ako se pak radi o DISPLASTIČNOM (slabo razvijenom kuku) kod djeteta a takvih je ponajviše kliničkim pregledom  to jest pregledom sa 10 prstiju ni roditelji, ni pedijatar pa ni ortoped nije u stanju da to otkrije nego mora koristiti određena pomagala (rentgen ili ultrazvuk)Kod nas u Bosni  I  Hercegovini je nažalost i dalje prisutan u razvijenom svijetu  davno napušten stav da se  bebama sa 5 ili 6 mjeseci  slikaju kukove na rentgenu I vidi  da  li je  sva u  redu.Ono što se u u razvijenom svijetu uobičajeno koristi je rana ultrazvučna dijagnostika urođenog iščašenja dječijih kukova koja je u cijelosti potisnula rentgen iz ove oblasti. Razlozi za to su jasni: prvo -rentgenom se može vidjeti samo kost a dječije strukture su uglavnom hrskavičave i iz tih razloga je prije 5 mjeseca randgen neupotrebljiv, drugo-rentgen je jako škodljiv naročito za male bebe i djeca koja se više puta u prvoj godini zrače na rentgenu imaju šansi da kad odrastu nemogu imati svoga  potomstva.S druge strane ultrazvuk je apsolutno neškodljiv, on u savremenoj medicini zauzima važno i nezamjenljivo mjesto a kad su u pitanju dječiji kukići to je suverena metoda koja omogućuje pregled odmah nakon rođenja, time ranu dijagnozu i uspješno liječenje.U nama susjednim zemljama ova problematika je zakonom regulisana, naime UZV  pregled  dječinih  kukova  se  obavlja u  Bolnici odmah nakon  poroda, time se bolest rano otkriva i izlječenje postiže prije prohodavanja. Na žalost naša stvarnost je daleko od ovih u savremenom svijetu davno prihvaćenih stavova, odgovornost za to je na zdravstvenim radnicima, najviše pedijatrima i ortopedima a posljedice takvog stanja ispaštamo svi ponajviše nikom kriva djeca i njihovi roditelji.

 kako liječiti urođeno iščašenje kukova?           

 Liječenje otkrivenog poremećaja razvoja dječijeg kuka bilo luksacije ili displazije je isključivo u domenu rada ortopeda.

Na kraju želim da napomenem da je rano otkrivanje poremećaja razvoja dječijeg kuka preduslov njegovog uspješnog liječenja a da je ultrazvučna dijagnostika metoda izbora u ranom otkrivanju poremećaja razvoja dječijih kukova.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Enver Šabić
specijalista opšte hirurgije
specijalista ortopedije i traumatologije