VLASNIK I DIREKTOR

POLIKLINIKE " S U N C E " SA

DNEVNOM BOLNICOM

prim. dr. Enver Šabić

Specijalista opšte hirurgije

Specijalista ortopedije i traumatologije

Rođen sam 1961. godine u Šipovu - Republika BiH gdje sam završio osnovu i srednju školu sa odličnim uspjehom. Medicinski fakultet sam završio u redovnom roku 1986. godine u Sarajevu.

Specijalizaciju iz Opšte hirurgije sam završio 1992 u Zagrebu.

Specijalizaciju iz Ortopedije i Traumatologije sam završio 1998 u Ljubljani.

U Oktobru mjesecu 1998. godine sam kao gost boravio u Beču na ortopedskoj  klinici “Orthopaedische Spital Speising”. U Novembru 1998. godine sam učestvovao u Salzburgu na seminaru iz oblasti koštano - zglobne hirurgije. U Maju 1999. godine sam kao gost boravio na ortopedskoj klinici u Lincu. U Junu 2003. godine u Helsinkuju u Finskoj na Evropskom kongresu ortopeda i traumatologa  sam učestvovao sa dva rada.

Godine 2005. sam završio tečaj iz kolor dopler dijagnostike u bolnici Dubrave u Zagrebu.

U Aprilu 2010. godine odslušao sam međunarodni tečaj lasera u Flebologiji u Otočcu - Slovenija.

U Februaru mjesecu 2011. godine u Rovinju sam bio aktivni učesnik kongresa iz ULTRASONOGRAFIJE lokomotornog sistema.

U Maju mjesecu 2011. godine u Beogradu sam učestvovao na kongresu iz FLEBOLOGIJE.

U Julu mjesecu 2011. godine u Rovinju sam bio učesnik kongresa iz ULTRASONOGRAFIJE.

U Septembru mjesecu 2011. godine u Beogradu sam bio aktivni učesnik iz FLEBOLOGIJE.

U Maju mjesecu 2012. godine u Istambulu sam bio učesnik kongresa FLEBOLOGA.

U Julu mjesecu 2012. godine u Beogradu sam učestvovo na kongresu NEUROLOGA.

U Septembru mjesecu 2012. godine u Beogradu sam učestvovo na kongresu HERNIOLOGA.

U Decembru mjesecu 2012. godine u Beogradu sam učestvovo na kongresu FLEBOLOGA.

Član sam ASAMI-ja (Association for the Study  and Aplication of the Methods of Ilizarov). 

Član sam EORS-a (European Orthopaedic Research Society).

Magistrant sam Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Služim se Engleskim, Njemačkim, Ruskim i Slovenačkim jezikom.

 

Prim. dr.  Enver Šabić
specijalista opšte hirurgije
specijalista ortopedije i traumatologije