CJENOVNIK USLUGA

OSTALE USLUGE

VRSTA USLUGE                             

KM

 

Ostale usluge

 

Uzimanje materijala za laboratoriju

1

Bris rane

30

Ispiranje uha

10

Davanje injekcije

10

Mijenjanje trajnog katetera

30

Davanje infuzije

20

Zdravstveno savijetovanje

20

Mijerenje krvnog pritiska

3

Patohistološki pregled odstranjenog tkiva

50

Patohistološki pregled odstranjene kosti

60

Ginekološki hormoni ( po jednom hormonu )

15

DEXA – Denzitometrija

30

OGTT

35

Određivanje tijelesnog sastava

5

Cijene usluga u kućnoj posijeti su udvostručene

 

 

 

 

 

Uvijek sa vama
POLIKLINIKA  „
S U N C E „  Zenica