CJENOVNIK USLUGA

HIRURŠKE INTERVENCIJE

VRSTA USLUGE

   KM

Hirurško odstranjenje manjeg: ateroma, lipoma i fibroma (kože), bradavica i kurijeg oka

150

Hirurško odstranjenje manje tumorske tvorevine

200

Hirurško odstranjenje egzostoze (manjeg koštanog izraštaja)

300

Hirurško odstranjenje egzostoze (većeg koštanog izraštaja)

500

Hirurško odstranjenje velikog tumora kože

400

Hirurško odstranjenje stranih tijela

200

Hirurško odstranjenje velikog tumora mišića

500

Hirurško odstranjenje manje burze (do 5-cm)

150

Hirurško odstranjenje manje burze (preko 5-cm)

200

Hirurško vađenje šarafa (po jednom šarafu)

200

Hirurško vađenje pločice manje

400

Hirurško vađenje pločice veće

600

Sunećenje do 1 godine starosti

150

Sunećenje od 1 do 7 godine starosti

200

Sunećenje od 7 do 14 godine starosti

300

Sunećenje preko 14 godine starosti

400

Incizija apscesa, cista ili hematoma

150

Punkcija ciste, zgloba ili hematoma

30

Hirurška obrada manje rane sa šivanjem

100

Hirurška obrada veće rane sa šivanjem

200

Operacija uraslog nokta sa jedne strane

150

Operacija uraslog nokta sa obje strane

200

Sklerozacija proširenih vena pjenom po 1 injekciji

500

Šav tetive prsta (extenzorne)

400

Šav tetive prsta (fleksorne)

600

Operacija škljocavog prsta

500

Operacija halux-valgusa (čukljevi)

800

Šav ili plastika Ahileove tetive

1000

Artroskopija koljena i odstranjenjem jednog meniskusa ili slobodnog zglobnog tijela

1500

Artroskopija koljena sa odstranjenjem oba meniskusa ili jednog meniskusa i slobodnog zglobnog tijela

2000

 
 
 
 
 

Uvijek sa vama
POLIKLINIKA  „
S U N C E „  Zenica