CJENOVNIK USLUGA

CT - DIJAGNOSTIKA

Cjenovnik CT-usluga bez aplikacije kontrasnog sredstva,

Nativno skeniranje

CT USLUGE BEZ KONTRASNOG SREDSTVA

KM

CT Mozga nativno

100

CT Hipofize

100

CT PNS- Paranazalnih sinsa

100

CT Vrata- mehke strukture

120

CT Vratne kième - ciljano do 4-pršljena

100

CT Vratne kième - kompletne od C1 do C7 pršljena

120

CT L/S Kième ciljano od L3 do S1 pršljena

100

CT L/S Kième kompletne od L1 do S1 pršljena

120

CT T/H Kième ciljano do 4 pršljena

100

CT T/H Kième kompletne od Th1 do Th12 pršljena

120

CT Pluæa (Grudnog koša)

120

CT Abdomena

120

CT Abdominalne aorte

120

CT Karlice

120

CT Abdomena i karlice

150

CT Oba kuka

120

CT Oba koljena

120

CT Oba skoèna zgloba

120

CT Ramena

120

CT Lakta

120

 

 

 

CJENOVNIK USLUGA

CT - DIJAGNOSTIKA

Cjenovnik CT-usluga sa aplikacijom kontrasnog sredstva,

Sa kontrastom

CT USLUGE SA KONTRASTOM

KM

CT Mozga sa kontrastom

170

CT Hipofize sa kontrastom

170

CT PNS- Paranazalnih sinusa sa kontrastom

170

CT Vrata- mehke strukture sa kontrastom

190

CT Pluæa (Grudnog koša) sa kontrastom

190

CT Abdomena sa kontrastom

190

CT Abdominalne aorte sa kontrastom

190

CT Karlice sa kontrastom

190

CT Abdomena i karlice sa kontrastom

220

CT Oba kuka sa kontrastom

170

CT Oba koljena sa kontrastom

170

CT Oba skoèna zgloba sa kontrastom

170

CT Ramena sa kontrastom

170

CT Lakta sa kontrastom

170

 

 


Uvijek sa vama
POLIKLINIKA  „
S U N C E „  Zenica