CJENOVNIK USLUGA

OSTALI PREGLEDI

VRSTA USLUGE                             

KM

 

Pregled specijaliste onkologa

40

Pregled spesijaliste oftalmologa

40

Pregled specijaliste neurohirurga

40

Pregled specijaliste nefrologa

40

Pregled specijaliste neuropedijatra

40

Pregled specijaliste gastroenterologa

40

Pregled specijaliste hematologa

40

Kontrolni  specijalistički  pregled

25

 
 
 
 
 
 

Uvijek sa vama
POLIKLINIKA  „
S U N C E „  Zenica