CJENOVNIK USLUGA

NEUROPSIHIJATRIJA I PSIHOLOGIJA

VRSTA USLUGE

KM

 

Neurološki specijalistički   pregled

40

Psihijatrijski pregled

40

EMG  pregled jednog extremiteta

50

EMG  pregled dva extremiteta

80

EMG  pregled četiri extremiteta

120

EMG i neurološki pregled

80

EMG dva i više extremiteta i Neurološki pregl.

100

Procjena intelektualnih sposobnosti

40

Psihološko ispitivanje u prof. orjentaciiji

40

Psihološki nalaz i mišljenje

50

Pregled  logopeda ili defektologa

30

Logopedski tretman po jednoj seansi

15

 

 

 

Uvijek sa vama
POLIKLINIKA  „
S U N C E „  Zenica