CJENOVNIK USLUGA

DERMATOLOGIJA

VRSTA USLUGE                             

KM

  

Pregled specijaliste dermatologa

       40

Alergološko testiranje

       60

 

 
 

 

Uvijek sa vama
POLIKLINIKA  „
S U N C E „  Zenica