CJENOVNIK USLUGA

NUKLEARNA MEDICINE

VRSTA  USLUGE                               

KM

Pregled specijaliste nuklearne medicine

40

Klinički i UZV pregled specijaliste nuklearne med.

60

UZV pregled štitne žlijezde

30

 

 

 

Uvijek sa vama
POLIKLINIKA  „
S U N C E „  Zenica