CJENOVNIK USLUGA

KARDIOLOGIJA

VRSTA  USLUGE                               

KM

 Pregled specijaliste kardiologa

40 

UZV - srca

 50

EKG snimanje

10

Ergometrija

100

Holter EKG-a

100

Holter tlaka

100

 

 

 

 

Uvijek sa vama
POLIKLINIKA  „
S U N C E „  Zenica