Šta je to dermatoskopija?

Naši pacijenti i potencijalni pacijenti često nam dolaze radi problema s madežima. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji, današnji pregledi nam omogućavaju da precizno i brzo primjetimo bilo kakvu promjenu nastalu na koži i samim time odredimo točnu dijagnozu. U svemu navedenom pomaže nam pregled koji je postavio nove standarde u pregledu madeža: dermatoskopija.

 

Dermatoskopija (ili dermoskopija)  je bezbolna dijagnostička pretraga koje je obavezni dio pregleda madeža i predstavlja premosnicu između standardnog kliničkog pregleda madeža i histopatološke interpretacije madeža koji su operativno odstranjeni.

Dermatoskopija nam omogućuje analizu pigmenta i strukture pigmentiranih promjena kroz slojeve kože, što je prostim okom nemoguće.

Na taj način dermatoskopija predstavlja prošireni standard vizualne dijagnostike madeža, i omogućuje nam pregled  pigmetniranih lezija, a ne samo njihove površine. Dakle, dermatoskopija nam pruža drugu dimenziju dijagnostike pigmentiranih i nepigmentiranih  lezija kože.

Dermatoskopija  je pretraga koje se koristi u cijelom svijetu, od Australije, Europe, Amerike, Afrike i Azije. Danas se pregled madeža više ne smatra cjelokupnim, bez dermatoskopije, i koristi se u tijeku pregleda madeža kod djece i odraslih.

Ova metoda nam pruža bolju procjenu pigmetnirane lezije, i nikako ne može zamijeniti histopatološku analizu, koja se danas smatra vrhom dijagnostičke pretrage, kada je riječ o pigmetniranim lezijama.

Suvremeni dermatoskopi omogućuju digitalno pohranjivanje slika u cilju praćenja pigmentiranih lezija i njihovo praćenje, osobito kod osoba s velikim brojem madeža, kada se mora učiniti trijažiranje operativnih zahvata  pigmetniranih promjena.

Vrijednost dermatoskopije je dakle upravo u ranijem otkrivanju promjena koje upućuju na određenu atipiju (odstupanje od normale) i primjenjuje se kod melanocitnih (zloćudnih) i nemelanocitnih (dobroćudnih) promjena kože. Na temelju dermatoskopskog pregleda može se donijeti odluka o  operativnom zahvatu ranije nego što se  uspije  razviti promjena vidljiva prostim okom.

 

 

 

 

 

Dr Enver Šabić
specijalista opšte hirurgije
specijalista ortopedije i traumatologije