CJENOVNIK USLUGA

RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

RTG - Usluga

Sa oèitanjem

Bez oèitanja

Paranazalni sinusi

30,00 KM

20,00 KM

Kraniogram

40,00 KM

30,00 KM

PA srca i pluæa

30,00 KM

20,00 KM

Abdomen nativni

30,00 KM

20,00 KM

Vratna kièma

40,00 KM

30,00 KM

Torokalna kièma

40,00 KM

30,00 KM

Lumbosakralna kièma

40,00 KM

30,00 KM

Cijela kièma

100,00 KM

80,00 KM

Lakat / jedan ili oba

40 ili 65,00 KM

30 ili 60,00 KM

Rame / jedno ili oba

40 ili 65,00 KM

30 ili 60,00 KM

Šaka / jedna ili obe

40 ili 65,00 KM

30 ili 60,00 KM

Karlica / oba kuka

30,00 KM

20,00 KM

Koljeno / jedno ili oba

40 ili 65,00 KM

30 ili 60,00 KM

Stopalo / jedno ili oba

40 ili 65,00 KM

30 ili 60,00 KM

Urotrakt nativni

35,00 KM

30,00 KM

Mamografija

50 KM


 


 

 

 

Uvijek sa vama 

POLIKLINIKA  „ S U N C E „  Zenica