MRI - MAGNETNA REZONANCA

MAGNETOM ESSENZA, 1,5 TESLA

MRI jednog segmenta bez kontrasta 200 KM

MRI jednog segmenta sa kontrastom 270 KM

MRI dva segmenta bez kontrasta 350 KM

MRI tri segmenta bez kontrasta 500 KM

MRI 4 segmenta bez kontrasta 600 KM

MRI abdomena sa kontrastom 290 KM

MRI zdjelice sa kontrastom 290 KM

MRI abdomena I zdj. Sa kontrastom 470 KM

MRI dojki sa kontrastom 340 KM

Kontrasno sredstvo se daje po potrebi

Cijena contrasta je 70 KM

Očitanje nalaza Radioloških usluga bude 

gotov isti dan bez čekanja. 

Radimo svaki radi dan i Subotom i Nedjeljom

od 700 do 2000 Časova.

 

„ Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja

sve drugo je ništa „

 

VIDEO PRIKAZ OBJEKTA I OPREME

MRI - MAGNETOM ESSENZA 1,5 Tesla Poliklinika „S U N C E“ Zenica

ČIME RASPOLAŽE I ŠTA SVE RADI -  Poliklinika „S U N C E“ Zenica

MRI - MAGNETOM ESSENZA 1,5 Tesla Poliklinika „S U N C E“ Zenica

RADILOŠKI CENTAR -  Poliklinika „S U N C E“ Zenica

3D PRIKAZ OPREME -  Poliklinika „S U N C E“ Zenica

REKLAMNI VIDEO -  Poliklinika „S U N C E“ Zenica

INTERIJER -  Poliklinika „S U N C E“ Zenica

USLUGE -  Poliklinika „S U N C E“ Zenica

 

KRATKE UPUTE O MR PREGLEDU 

Kratki uvod
Magnetna rezonanca je visoko sofisticirana radioliška dijagnostička metoda poznata još od 1946. godine, kada je koristila samo za hemijsku analizu i biološke naučne studije. Od 1973. godine, magnetna rezonanca se razvila u tehnološkom smislu i od tada se koristi u medicinskoj radiološkoj dijagnostici uz velike potencijalne mogućnosti.
MR radi na principu fizičkog efekta rezonancije nukleona atoma (vodonika) koji posjeduje magnetne osobine i reaguje u magnetnom polju. Ukoliko ove jezgre izložimo snopu usmjerenih radiotalasa, magnetni momenat nukleona zaokrene se u odnosu na smjer prvobitnog polja. Kada isključimo izvor radiotalasa, oni se vraćaju u prvobitni položaj i tada emitiraju signal u vidu elektromagnetnih talasa. To vrijeme traje, a naziva se "vrijeme relaksacije" spina.
Elektromagnetni talasi u toku relaksacije nukleona predstavljaju signale u vidu analognih informacija koje se kompjuterski obrađuju i kao konačan rezultat imamo MR sken (sliku).
Ovi snimci se mogu arhivirati i pohraniti na duže čuvanje.
MR omogućava kristalno jasan prikaz organa cijelog tijela, kao i njihove patološke promjene.
Zahvaljujući softverskom rješenju, omogućena je karakterizacija tkiva: tećnost, hrskavica, solidno tkivo, edem, hematom, svježa krvarenja.
Slike dobivene MR predstavljaju distribuciju atoma vodonika u tkivu. Snimci MR jako podsjećaju na snimke dobivene CT-om, ali su ipak potpuno drugačije, jer signal MR sadrži informacije ne samo o gustini nukleona atoma, njihovoj povezanosti, te o utjecaju sredine u kojoj se nalaze. To je, zapravo, informacija ne samo o morfologiji tkiva kao kod CT-a, već informacija o hemijskim i fizikalnim karakteristikama tkiva.

Kako se metoda izvodi?
Pregled MR, bilo kojeg dijela tijela, obavlja inžinjer medicinske Radiologije uz prisistvo doktora (specijalista Radiološke dijagnostike).

MRI - pregled u prosjeku traje od 15-20 minuta.

Tokom pregleda, pacijent mora skinuti sve metale sa sebe: nakit, proteze, odjeću koja ima metalne dijelove, šnale, obuću.
Pacijent ulazi ležeći u MR aparat, a prethodno se postavlja zavojnica (coil) u zavisnoszi od toga koji se organ pregleda.
Pacijent obično leži na leđima. Kada se pacijent postavi u aparat, ima audio i video nadzor i komunikaciju sa osobljem, tako da je u potpunosti bezbijedan i siguran.
Ako se treba učiniti MR malom djetetu, tada se dijete sedira ili uspava, prije samog pregleda, a ukoliko to nije moguće, onda se pregled učini u općoj anesteziji.

Kod male djece majka ili otac u toku pregleda mogu biti uz svoje dijete.
Odrasli pacijenti su sami u prostoriji za pregled, ali inžinjer medicinske Radiologije stalno prate bolesnika kroz observacioni prozor (
ima audio i video nadzor i komunikaciju sa osobljem) i pacijent može razgovarati sa osobljem preko intercoma.
Svaki odrasli pacijent u toku pregleda drži u ruci signalnu pumpicu (tzv. PANIK PUMPICA) tako da, ukoliko osjeti bilo kakvu nelagodu, tjeskobu ili strah, kao i bol, pritiskom na pumpicu signalira radiologu ili inžinjeru medicinske radiologije i pregled se odmah prekida i provijerava stanje pacijenta.

Zašto se radi?
MR se koristi za pregled mnogih dijelova tijela, uključujući:

 • Pregled glave: mozak, kraniocervikalni prijelaz, stražnja lubanjska jama, pontocerebelarni uglovi, unutrašnje uho,sinusi i sve ostalo.
 • Pregled vrata: spinalni kanal, mehke strukture vrata, traheje i jednjak.
 • Pregled toraksa (grudnog koša): torakalni spinalni kanal, srce, sredogruđe.
 • Pregled lumbosakralnog spinalnog kanala i okolnih struktura.
 • Pregled abdomena: jetra, žučni mjehur, gušterača, slezena, nadbubrežne žlijezde, bubrezi, velike krvne žile, limfni čvorovi.
 • Pregled male zdjelice: mokračni mjehur, uterus, prostata, ovariji, testisi, vezikule seminales, uretra.
 • Pregled zglobova: koljeno, koksofemoralni, skočni, ručni, temporomandibularni i drugi zglobovi u ljudskom tijelu.
 • Pregled tjelesne muskulature: extremiteta, grudnog koša i abdomena.
 • MR angiografija (MRA), neinvazivna i komforna metoda prikaza krvnih žila glave, vrata, toraksa, abdomena male zdjelice i extremiteta.

MR signali i MR snimci ovise o sljedećim parametrima:
- gustoća protona
- T1 i T2 vrijeme
- TR- vrijeme repeticije
- TE- vrijeme ehoa.

Kako se pripremiti?
Prije pregleda Magnetnom rezonancom, doktor ili inžinjer medicinske Radiologije treba da zna:

 • Da li pacijent ima u sebi željezne predmete. MR ne smiju obavljati pacijenti sa ugrađenim pace-makerom ili sa metalnim kopčama nakon operacije unutrašnjih dijelova tijela.
  Na sebi pacijent ne smije imati nikakve željezna predmete: sat, metalne proteza, magnetna kartica, ginekološka spirala koja sadrži željezni dio, kao i električni aparati sa metalnim dijelovima.
 • Ukoliko su pacijenti uplašeni ili uznemireni, mogu prije pregleda uzeti sedativ za relaksaciju.

Vrlo je važna činjenica da MR nema štetno djelovanje i mogu je raditi trudnice i mala djeca.
Postoji više vrsta kontrastnih sredstava koja se primjenjuju radiološkoj dijagnostici magnetnom rezonancom: intravaskularna-ekstracelularna paramagnetna, hepato-specifična kontrastna sredstva, hepatobilijarna kontrastna sredstva, retikuloendotelijalna kontrastna sredstva.

Kod nas se koristi kontrastno sredstvo Gd-DTPA, a aplicira se iv. putem i pretraga se dopunjuje postkontrastno u triplanarnoj ravni skeniranja u T1 vremenu relaksacije.

Kako se metoda izvodi?
Pregled MR, bilo kojeg dijela tijela, obavlja inžinjer medicinske radiologije uz prisistvo doktora radiologa (specijalista Radiološke dijagnostike)

Prosječno, pregled MR traje od 15-20 minuta.

Tokom pregleda, pacijent mora skinuti sve metale sa sebe: nakit, proteze, odjeću koja ima metalne dijelove, šnale, obuću.
Pacijent ulazi ležeći u MR aparat, a prethodno se postavlja zavojnica (coil) u zavisnoszi od toga koji se organ pregleda.
Pacijent obično leži na leđima. Kada se bolesnik uvuče u aparat, ima svjetlo, tako da nije u potpunom mraku.
Ako se treba učiniti MR malom djetetu, tada se dijete uspava ili lagano sedira, prije samog pregleda, a ukoliko to nije moguće, onda se pregled učini u općoj anesteziji.

Kod male djece majka ili otac u toku pregleda mogu biti uz svoje dijete.
Odrasli pacijenti su sami u prostoriji za pregled, ali radiolog i inžinjer medicinske radiologije stalno prate bolesnika kroz observacioni prozor i pacijent može razgovarati sa zdravstvrnim licem preko intercoma.
Svaki odrasli pacijent u toku pregleda drži u ruci signalnu pumpicu ( panik pumpicu ) tako da, ukoliko osjeti bilo kakvu nelagodu, tjeskobu ili strah, kao i bol, pritiskom na pumpicu signalira inžinjeru medicinske radiologije i pregled se odmah prekida.

Kakav je osjećaj?
Čovjek može osjetiti strah prije samog pregleda, a taj strah je vezan za strah od nepoznatog ili strah od otkrivanja dijagnoze. Neki ljudi osjete uznemirenost i strah od zatvorenog prostora (klaustrofobija) kada su u samom skeneru. Ukoliko će pregled trajati duže, pacijent može prije pregleda popiti neki sedativ.
Treba napomenuti da tokom rada i snimanja, koje je potpuno bezopasno, MRI aparat pravi značajnu buku dok radi i generiše sliku.

Rizici
Kod pregleda MR postoje i kontraindikacije, koje se dijele u dvije grupe:
a) apsolutna kontraindikacija: pacijenti sa ugrađenim pace-makerima ili predmetima od feromagnetnih materijala.
b) relativna kontraindikacija: klaustrofobija, nemirni pacijenti i mala djeca koju treba anestezirati.
Za sada nema poznatog štetnog djelovanja kod pregleda MRI!

Rezultati testa
Nakon pregleda nalazi budu završeni isti dan ili kod težih nalaza za 2-3 dana.
Za razliku od CT, kod MR je moguće snimanje u više projekcija (osim transverzalne i u sagitalnoj, a i u koronalnoj), uz veću prostornu i kontrastnu rezoluciju.
Korištenjem kontrastnih sredstava omogućena je bolja vizualizacija pojedinih organa, a samim tim i tačnija dijagnoza.

Na šta obratiti pažnju?
Razvojem tehnologije, cijene MR aparata i pretrage postaju prihvatljivije i predviđa se da će MR potisnuti mnoge radiološke metode koje koriste štetno jonizirajuće zračenje.
Pojačanjem softverske tehnologije, skraćuje se vrijeme pregleda, a kvalitet slike postaje znatno bolji i efikasniji za krajnju analizu razlikovanja patološkog od normalnog tkiva kod čovijeka što i jeste cilj savremene dijagnostike u RADIOLOGIJI.

 

                                  

Dr Enver Šabić
specijalista opšte hirurgije
specijalista ortopedije i traumatologije