Poliklinika “ S U N C E " Zenica je  privatna zdravstvena ustanova koja uspješno radi već preko deset godina. Naša vizija bila je da Vama pocijentima ponudimo drugačiiju zdravstvenu uslugu koju ćete dobiti kada to odgovara vama  i od liječnika kojeg vi izabere. Vama na usluzi danas je dvadesetak doktora i medicinskih radnika. Naš moto bio je i ostao što kvalitetnija a što jeftinija usluga. 

Historijat  Poliklinike " S U N C E

Sa radom smo počeli u martu 2000. godine sa skromnom opremom u iznajmljenom prostoru od 130 kvadratnih metara i 3 stalno uposlena radnika te nekoliko spoljnih saradnika. Već naredne godine smo prostor povećali na 170 kvadratnih metara. Kao jedna od prvih privatnih poliklinika u Bosni i Hercegovini promijenili smo tradicionalni odnos prema pacijentima. Godine 2003. otkupljujemo iznajmljeni prostor. Uporedo sa proširenjem prostora nabavljamo i novu opremu i upošljavamo novi medicinski kadar. Zbog potrebe za novim radnim prostorom 2006. godine proširujemo postojeći prostor za novih 200 kvadratnih metara tako da je našim pacijentima danas na raspolaganju zavidnih 370 kvadratnih metara savremeno opremljenog prostora. Danas je u Poliklinici Sunce stalno uposleno 11 radnika i više spoljnih saradnika čiji se broj stalno povećava kao i broj i kvalitrt medicinskih usluga koje pružamo.  

Sample Image

Poliklinika “ S U N C E " Zenica

 

OPREMA koju posjeduje poliklinika Sunce je zavidne količine i kvaliteta: 5 ultrazvučnih aparata, među kojima je i 4D color dopler, CT aparat, artroskop, gastroskop, kolonoskop i rektroskop, više laserskih aparata, kompletnu laboratoriju, opremu za fizikalnu terapiju, ergometar, holter tlaka, holter EKG-a, Mamograf, Dexa, operacionu salu i još mnogo druge opreme. Naš artroskop je jedini artroskop u Bosni i Hercegovini u privatnoj poliklinici. Naš Endolaser za rješavaje problema proširenih vena, je prvi i za sada jedini u Bosni i Hercegovini.  Od drugih se razlikujemo jer na sve pružene usluge dajemo garanciju na kvalitet a to znači da možete dobiti potrebnu uslugu,  ljekara kojeg želite, obaviti pregled i ako niste zadovoljni pruženom uslugom možete tražiti svoj novac natrag 

 

Ne zaboravite da zdravlje nije sve ali

bez zdravlja sve drugo je ništa. 

 

Vaša Poliklinika “ S U N C E “

Z E N I C A