ERGOMETRIJA I HOLTER TLAKA

ERGOMETRIJA NA TRACI
 

Ergometrija  je pretraga kojom se utvrđuje funkcionalni kapacitet srca i kardiorespiratorna sposobnost ispitanika prema utvrđenom protokolu po Bruce-u koji je predvidio napore prema dobi i spolu. Praćenjem dinamike EKG-skih promjena, tlaka i srčane frekvencije procjenjujemo suficijentnost koronarnog protoka (krvnih žila srca). Osjetljivost testa za dijagnozu koronarne insufucijencije je 62-80%, a specifičnost 83-96%, pa rezultati testa mogu biti lažno pozitivni ili lažno negativni (na interpretaciju mogu utjecati lijekovi poput digitalisa i beta-blokatora).

UVJET ZA PRETRAGU 

 • da bolesnik može hodati po pokretnoj traci
 • da ima dobro reguliran krvni tlak
 • da nema kontraindikacija za test - srednja do teška aortna stenoza
 • upalna stanja (perikarditis, miokarditis, endokarditis)
 • hipertenzija sa RR u mirovanju ≥180/100 mmHg
 • brza nekontrolirana fibrilacija atrija ili drugi poremećaji srčanog ritma
 • kardijalna dekomepnzacija

  Bolesnik treba doći u adekvatnoj obući kako bi mogao nesmetano hodati. Skidamo ga do pojasa kako bismo zalijepili elektrode za snimanje EKG-a po leđima i prsištu. Pretraga nije invazivna, ali zahtjeva napore u kojima se može javiti bol u prsištu, a ispitanici se pojačano znoje (pa je preporučljivo ponijeti ručnik).

  Dva dana prije pretrage je potrebno smanjiti dozu beta-blokatora, a jutro prije dolaska ga ne uzeti zbog utjecaja na srčanu frekvenciju i ishod testa. OBAVEZNO ujutro prije dolaska uzeti ostalu terapiju za regulaciju tlaka, te NE DOĆI na tašte!!

 

HOLTER EKG

 

Holter -  EKG  je poseban postupak praćenja rada srca u toku 24h. Mali aparat se montira oko struka pacjenta, elektrode se pričvrste na grudi- i pacjent odlazi-svojim uobičajenim aktivnostima: Prema uputstvu vodi kraći dnevnik o aktivnostima u toku dana. Postoji dugme- marker za tegobe koje pacijent pritiska kada oseti bilo koju nelagodnost. Aparat registruje 3 EKG kanala koji se izaberu, najčešće V1,V3,V5. Zapis EKG se preko flesh memorijske kartice prebacuje na hard disk kompjutera i tada se analizairaju sledeće funkcije: srednja srčana frekvenca, depresija ST segmenta, poremećaji srčanog ritma, pauza, QTc interval i varijabilnost srčane frekvence kao nezavisan prognostički pokazatelj. Na ovaj način imamo objektivni uvid u stanje srčanog mišića i njegovog rada, što je od koristii kod određivanja daljeg ispitivanja ili lečenja.

 

 HOLTER TLAKA

 

Holter tlaka

Holter tlaka je višekratno automatsko mjerenje tlaka prijenosnim tlakomjerom, te praćenje i bilježenje oscilacija tlaka kroz 24 sata.

 

 

 

Uvijek sa vama
POLIKLINIKA  
S U N C E Zenica