OSTALI MEDICINSKI KADAR

  

 1 - Dipl. Ing. RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE
 1 - Dipl. Ing. MEDICINSKE BIOHEMIJE
 1 - FIZIOTERAPEUT
 2 – Dipl. MEDICINSKE SESTRE LABORATORIJSKOG SMIJERA
 8 – MEDICINSKIH SESTARA OPŠTEG SMIJERA

 

 

 

 

Uvijek sa vama
POLIKLINIKA  „
S U N C E „  Zenica