OSTALI MEDICINSKI KADAR 

 

1 - diplomirani inženjer radiološke dijagnostike

1 - diplomirani inženjer medicinske biohemije

2 - medicinske sestre sa završenim zdravstvenim fakultetom

1 -  viši fizioterapeut

2 - medicinske sestre laboratorijskog smijera

2 - medicinska tehničara laboratorijskog smijera

      8 - medicinske sestre opšteg smijera

 

 

 

 

Uvijek sa vama
POLIKLINIKA  „
S U N C E „  Zenica