Info


Poliklinika “ SUNCE " sa dnevnom bolnicom Zenica

Adresa:
Štrosmajerova 11,
72000 Zenica
Bosna i Hercegvina

Radno vrijerme
Svaki radni dan i Subota i Nedelja
07.00 - 20.00 h

Pozovite nas
Tel:    +387 (0) 32 442 560
Tel:    +387 (0) 32 442 561
Tel:    +387 (0) 32 442 562
Tel:    +387 (0) 32 442 563
Fax:    +387 (0) 32 442 561
Mob: +387 (0) 62 442 560

Email adresa
kontakt@poliklinikasunce.com
psunce@yahoo.com

Pozovite nas

+387 (0) 32 442 560

Radno vrijeme

Ponedeljak- Nedelja 7.00 - 20.00 h

Email adresa

kontakt@poliklinikasunce.com

Šta je to dermatoskopija?

Naši pacijenti i potencijalni pacijenti često nam dolaze radi problema s madežima. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji, današnji pregledi nam omogućavaju da precizno i brzo primjetimo bilo kakvu promjenu nastalu na koži i samim time odredimo točnu dijagnozu. U svemu navedenom pomaže nam pregled koji je postavio nove standarde u pregledu madeža: dermatoskopija.

Dermatoskopija (ili dermoskopija) je bezbolna dijagnostička pretraga koje je obavezni dio pregleda madeža i predstavlja premosnicu izmeðu standardnog kliničkog pregleda madeža i histopatološke interpretacije madeža koji su operativno odstranjeni.
Dermatoskopija nam omogućuje analizu pigmenta i strukture pigmentiranih promjena kroz slojeve kože, što je prostim okom nemoguće.
Na taj način dermatoskopija predstavlja prošireni standard vizualne dijagnostike madeža, i omogućuje nam pregled pigmetniranih lezija, a ne samo njihove površine. Dakle, dermatoskopija nam pruža drugu dimenziju dijagnostike pigmentiranih i nepigmentiranih lezija kože.
Dermatoskopija je pretraga koje se koristi u cijelom svijetu, od Australije, Europe, Amerike, Afrike i Azije. Danas se pregled madeža više ne smatra cjelokupnim, bez dermatoskopije, i koristi se u tijeku pregleda madeža kod djece i odraslih.
Ova metoda nam pruža bolju procjenu pigmetnirane lezije, i nikako ne može zamijeniti histopatološku analizu, koja se danas smatra vrhom dijagnostičke pretrage, kada je riječ o pigmetniranim lezijama.
Suvremeni dermatoskopi omogućuju digitalno pohranjivanje slika u cilju praćenja pigmentiranih lezija i njihovo praćenje, osobito kod osoba s velikim brojem madeža, kada se mora učiniti trijažiranje operativnih zahvata pigmetniranih promjena.
Vrijednost dermatoskopije je dakle upravo u ranijem otkrivanju promjena koje upućuju na odreðenu atipiju (odstupanje od normale) i primjenjuje se kod melanocitnih (zloćudnih) i nemelanocitnih (dobroćudnih) promjena kože. Na temelju dermatoskopskog pregleda može se donijeti odluka o operativnom zahvatu ranije nego što se uspije razviti promjena vidljiva prostim okom.