Info


Poliklinika “ SUNCE " sa dnevnom bolnicom Zenica

Adresa:
Štrosmajerova 11,
72000 Zenica
Bosna i Hercegvina

Radno vrijerme
Svaki radni dan i Subota i Nedelja
07.00 - 20.00 h

Pozovite nas
Tel:    +387 (0) 32 442 560
Tel:    +387 (0) 32 442 561
Tel:    +387 (0) 32 442 562
Tel:    +387 (0) 32 442 563
Fax:    +387 (0) 32 442 561
Mob: +387 (0) 62 442 560

Email adresa
kontakt@poliklinikasunce.com
psunce@yahoo.com

Pozovite nas

+387 (0) 32 442 560

Radno vrijeme

Ponedeljak- Nedelja 7.00 - 20.00 h

Email adresa

kontakt@poliklinikasunce.com

ERGOMETRIJA I HOLTER TLAKA - ERGOMETRIJA NA TRACI

Ergometrija je pretraga kojom se utvrðuje funkcionalni kapacitet srca i kardiorespiratorna sposobnost ispitanika prema utvrðenom protokolu po Bruce-u koji je predvidio napore prema dobi i spolu. Praćenjem dinamike EKG-skih promjena, tlaka i srčane frekvencije procjenjujemo suficijentnost koronarnog protoka (krvnih žila srca). Osjetljivost testa za dijagnozu koronarne insufucijencije je 62-80%, a specifičnost 83-96%, pa rezultati testa mogu biti lažno pozitivni ili lažno negativni (na interpretaciju mogu utjecati lijekovi poput digitalisa i beta-blokatora).

Uvjet za pretragu

  • da bolesnik može hodati po pokretnoj traci
  • da ima dobro reguliran krvni tlak
  • da nema kontraindikacija za test - srednja do teška aortna stenoza
  • upalna stanja (perikarditis, miokarditis, endokarditis)
  • hipertenzija sa RR u mirovanju ≥180/100 mmHg
  • brza nekontrolirana fibrilacija atrija ili drugi poremećaji srčanog ritma
  • kardijalna dekomepnzacija

Bolesnik treba doći u adekvatnoj obući kako bi mogao nesmetano hodati. Skidamo ga do pojasa kako bismo zalijepili elektrode za snimanje EKG-a po leðima i prsištu. Pretraga nije invazivna, ali zahtjeva napore u kojima se može javiti bol u prsištu, a ispitanici se pojačano znoje (pa je preporučljivo ponijeti ručnik).

Dva dana prije pretrage je potrebno smanjiti dozu beta-blokatora, a jutro prije dolaska ga ne uzeti zbog utjecaja na srčanu frekvenciju i ishod testa. OBAVEZNO ujutro prije dolaska uzeti ostalu terapiju za regulaciju tlaka, te NE DOÆI na tašte!!

HOLTER EKG

Holter - EKG je poseban postupak praćenja rada srca u toku 24h. Mali aparat se montira oko struka pacjenta, elektrode se pričvrste na grudi- i pacjent odlazi-svojim uobičajenim aktivnostima: Prema uputstvu vodi kraći dnevnik o aktivnostima u toku dana. Postoji dugme- marker za tegobe koje pacijent pritiska kada oseti bilo koju nelagodnost. Aparat registruje 3 EKG kanala koji se izaberu, najčešće V1,V3,V5. Zapis EKG se preko flesh memorijske kartice prebacuje na hard disk kompjutera i tada se analizairaju sledeće funkcije: srednja srčana frekvenca, depresija ST segmenta, poremećaji srčanog ritma, pauza, QTc interval i varijabilnost srčane frekvence kao nezavisan prognostički pokazatelj. Na ovaj način imamo objektivni uvid u stanje srčanog mišića i njegovog rada, što je od koristii kod odreðivanja daljeg ispitivanja ili lečenja.

 HOLTER TLAKA

 Holter tlaka

Holter tlaka je višekratno automatsko mjerenje tlaka prijenosnim tlakomjerom, te praćenje i bilježenje oscilacija tlaka kroz 24 sata.