Info


Poliklinika “ SUNCE " sa dnevnom bolnicom Zenica

Adresa:
Štrosmajerova 11,
72000 Zenica
Bosna i Hercegvina

Radno vrijerme
Svaki radni dan i Subota i Nedelja
07.00 - 20.00 h

Pozovite nas
Tel:    +387 (0) 32 442 560
Tel:    +387 (0) 32 442 561
Tel:    +387 (0) 32 442 562
Tel:    +387 (0) 32 442 563
Fax:    +387 (0) 32 442 561
Mob: +387 (0) 62 442 560

Email adresa
kontakt@poliklinikasunce.com
psunce@yahoo.com

Pozovite nas

+387 (0) 32 442 560

Radno vrijeme

Ponedeljak- Nedelja 7.00 - 20.00 h

Email adresa

kontakt@poliklinikasunce.com
FIZIJATRIJA
FIZIJATRIJA je jedna od srodnih zdravstvenih profesija. Pružaju je fizijatri koji promoviraju, održavaju ili obnavljaju zdravlje putem fizičkog pregleda, dijagnoze, upravljanja, prognoze, edukacije pacijenata, fizičke intervencije, rehabilitacije, prevencije bolesti i promocija zdravlja.
Glavni cilj fizijatrijskog liječenja je fizikalna terapija.
Kada se koristi fizikalna terapija i rehabilitacija?
* Ortopedska oboljenja i povrede;
* Neurološka i neuromišićna oboljenja i povrede;
* Liječenje akutnog i hroničnog bola;
* Rehabilitacija sportskih povreda;
* Liječenje reumatoloških oboljenja;
* Rehabilitacija djece;
* Rehabilitacija urođenih ili stečenih oboljenja zglobova i mišića;
* Kardiorespiratorna rehabilitacija;
* Gerijatrijska rehabilitacija;
* Rehabilitacija opekotina;
* Liječenje metaboličkih oboljenja i komplikacija ( osteoporoza, diabetes mellitus).
Fizikalna terapija je pristup liječenju s vrlo malo nuspojava i rizika.
U našoj ustanovi možete obaviti i pregled fizijatra kao i seanse fizikalne terapije. Uz stručne ljekare i medicinsko osoblje dobijate i najbolju uslugu!
Za dodatne informacije pozovite nas na broj telefona 032 442 560 ili 032 442 561.
Vaša poliklinika Sunce sa dnevnom bolnicom Zenica